กิจกรรม “ออกกำลังกาย”
เลือก วิ่ง เดิน กายบริหาร หรือเพิ่มเมนูการออกกำลังกายของแต่ละคน

กดปุ่มเริ่ม “บันทึกเวลา”
น่าจะมีนาฬิกาจับเวลา


เมนูสุขภาพ เพิ่มช่องให้กรอก ค่าความดันโลหิต  การคำนวณ bmi
มีแบบฟอร์มให้กรอก เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก


ระบบสร้างเอกสารแบบ Agenda

การสร้าง Project สำหรับประมูลงาน (แนวราชการ)
คำนวณต้นทุน

กำหนดตารางแบบ

 

สร้างระบบ Calendar สำหรับนัดหมาย วางแผนงาน

 

สร้างระบบสำหรับนักเรียน นักศึกษา


ปรับระบบการนอน การตื่น ลิงค์ ปุ่มการตื่นนอน

 

ระบบค่าใช้จ่าย บัญชี

เพิ่มบัญชีแยกประเภทธนาคาร แสดงรายการฝาก ถอน คงเหลือ