โครงการ ลูกค้า สถานะ +
หมูยอ
NGP อาจารย์ต้อม
Misc-Kept
Fun-Kept
Office
Finnix
SnapCash
Aeon
Thunder
GrabPayLater
ทำบุญ
Cindy ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
KPayLater งานระหว่างทำ
SPayLater งานระหว่างทำ
Ann
ย้ายบ้าน ศุภชัย พยัคฆนิธิ เสร็จสมบูรณ์
วันแรงงาน 2565 หมิว เสร็จสมบูรณ์
Office เมษายน 2565 เสร็จสมบูรณ์
Office พฤษภาคม 2565 เสร็จสมบูรณ์
บอม งานระหว่างทำ
Office มีนาคม 2565 ศุภชัย พยัคฆนิธิ เสร็จสมบูรณ์
IFS Wowcation ยกเลิก
Office กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จสมบูรณ์
แม่แอ๋ว งานระหว่างทำ
Demco Power งานระหว่างทำ