วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม
12:30 กิน : ผัดไทย ผัดวุ้นเส้น ข้าว +
09:45 บันทึก : ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า +
09:36 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Make +
09:32 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Dime +
09:31 ค่าใช้จ่าย : ดอกเบี้ย Aeon +
09:25 ค่าใช้จ่าย : ค่าซักผ้า +
26/02/2024 21:07 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Make +
26/02/2024 21:05 ค่าใช้จ่าย : 7-11 +
26/02/2024 15:37 ค่าใช้จ่าย : Lineman Package +
26/02/2024 15:37 ค่าใช้จ่าย : Grab Bike ไปกาชาด 4 +
26/02/2024 15:32 ค่าใช้จ่าย : Chester’s Grill +
26/02/2024 15:22 ค่าใช้จ่าย : Shopee Package +
26/02/2024 11:18 ค่าใช้จ่าย : ฮ้อ บะหมี่เกี๊ยว +
25/02/2024 22:04 ค่าใช้จ่าย : 7-11 +
25/02/2024 18:53 ค่าใช้จ่าย : ของชำข้างบ้าน +
25/02/2024 17:25 ค่าใช้จ่าย : Grab เยี่ยมบอม +
25/02/2024 17:24 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Kept +
25/02/2024 17:22 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Make +
25/02/2024 16:43 ค่าใช้จ่าย : มัดจำบอมผ่่าตัด +
25/02/2024 10:40 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Make +