วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม Cindy
16:31 ค่าใช้จ่าย : Hop Chafe +
14:54 หนี้สิน : อาหารบอม โฮ่ง โฮ่ง (1/2) +
14:52 หนี้สิน : เงินยืม (1/6) +
14:48 หนี้สิน : SPayLater +
14:14 ค่าใช้จ่าย : ของชำข้างบ้าน +
14:00 กิน : ข้าวคลุกกะปิ +
12:42 ค่าใช้จ่าย : ข้าวราดแกงพี่แขก +
12:01 เติม-โอนเงิน : โอนจาก SCB +
11:15 ค่าใช้จ่าย : คืนเงินพี่ประเชิญ +
10:52 เติม-โอนเงิน : โอนจาก TMB +
10:51 เติม-โอนเงิน : โอนจาก KTB +
10:49 รายได้ : สินเชื่อ SnapCash +
10:33 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Krungsri +
10:15 ค่าใช้จ่าย : จ่ายด้วย KTB +
10:12 หนี้สิน : สินเชื่อ Money Thunder +
09:54 หนี้สิน : Google Drive +
09:53 หนี้สิน : ประกันสังคม มาตรา 40 +
09:52 ค่าใช้จ่าย : สินเชื่อ Thunder +
09:43 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Krungsri +
09:33 ฝากเงิน : สินเชื่อ Aeon +