วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม
18:39 ค่าใช้จ่าย : น้ำแตงโมปั่น +
09:01 กิน : กาแฟ +
06:05 อื่น ๆ : พาบอมเดินเล่น +
25/05/2023 17:02 ค่าใช้จ่าย : อาหารตามสั่งพี่โน +
25/05/2023 16:36 เติม-โอนเงิน : โอนจาก KrungSri +
25/05/2023 16:22 ฝากเงิน : สินเชื่อ Aeon +
25/05/2023 15:59 ค่าใช้จ่าย : สินเชื่อ Aeon +
25/05/2023 15:55 ค่าใช้จ่าย : สินเชื่อ Aeon +
25/05/2023 15:52 เติม-โอนเงิน : โอนจาก KTB +
25/05/2023 15:51 ฝากเงิน : พี่ประเชิญ +
25/05/2023 15:43 ค่าใช้จ่าย : ล้านสลัดบายคุณข้าว +
25/05/2023 09:05 ค่าใช้จ่าย : อาหารบอม +
25/05/2023 07:15 กิน : กาแฟ +
25/05/2023 06:05 อื่น ๆ : พาบอมเดินเล่น +
24/05/2023 22:05 ค่าใช้จ่าย : 7-11 +
24/05/2023 22:00 ค่าใช้จ่าย : ของชำข้างบ้าน +
24/05/2023 21:36 เติม-โอนเงิน : โอนจาก KTB +
24/05/2023 19:45 อื่น ๆ : พาบอมเดินเล่น +
24/05/2023 18:02 ค่าใช้จ่าย : สินเชื่อ KPayLater +
24/05/2023 18:00 เติม-โอนเงิน : โอนจาก Make +