search-creditor
กำหนดชำระ รายการ จำนวนเงิน
05/07/2022
(เกินแล้ว 203 days)
ค่่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/08/2022
(เกินแล้ว 172 days)
ค่่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/09/2022
(เกินแล้ว 141 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/10/2022
(เกินแล้ว 111 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/11/2022
(เกินแล้ว 80 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/12/2022
(เกินแล้ว 50 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
03/01/2023
(เกินแล้ว 21 days)
ประกันสังคม มาตรา 40   70.00
05/01/2023
(เกินแล้ว 19 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
18/01/2023
(เกินแล้ว 6 days)
Google Drive   99.00
18/01/2023
(เกินแล้ว 6 days)
Dtac Dec   480.43
18/01/2023
(เกินแล้ว 6 days)
Grab Bike GrabPayLater
Note : บ้าน – ม.ราชภัฏ  
39.00
23/01/2023
(เกินแล้ว 1 day)
HostingLotus (BoonAmnuay)   535.00
27/01/2023
(อีก 3 days)
สินเชื่อ KPayLater   1,200.00
30/01/2023
(อีก 6 days)
สินเชื่อ Money Thunder   2,062.42
31/01/2023
(อีก 7 days)
ค่าลงทะเบียนซีดี (งวดที่ 1)   2,750.00
02/02/2023
(อีก 9 days)
Netflix   102.47
02/02/2023
(อีก 9 days)
เครื่องวัด Co2 (2/3) SPayLater   95.67
02/02/2023
(อีก 9 days)
กล่องใส่ของซีดี (2/2) SPayLater   108.50
02/02/2023
(อีก 9 days)
กระเป๋าซีดี (2/3) SPayLater   81.32
02/02/2023
(อีก 9 days)
ปลอกคอบอม (2/2)   69.79
02/02/2023
(อีก 9 days)
สบู่โคโดโม (3/3) SPayLater   64.58
02/02/2023
(อีก 9 days)
ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน (3/3) SPayLater   69.02
02/02/2023
(อีก 9 days)
กล่องเก็บของ-3 (3/3) SPayLater   87.47
02/02/2023
(อีก 9 days)
ที่นอนยางพารา (4/6) SPayLater   118.17
02/02/2023
(อีก 9 days)
กล้องวงจรปิด Mi (3/6) SPayLater   138.18
02/02/2023
(อีก 9 days)
เครื่องดูดฝุ่น Gaarbor (3/3) SPayLater   158.20
02/02/2023
(อีก 9 days)
ยากันเห็บ Bravecto ของบอม (3/6) SPayLater   108.25
02/02/2023
(อีก 9 days)
พัดลม Mira (3/3) SPayLater   107.33
02/02/2023
(อีก 9 days)
เครื่องชงกาแฟแคปซูล (3/6) SPayLater   369.96
02/02/2023
(อีก 9 days)
กาแฟม่อนดอยหลวง (3/3) SPayLater   100.00
02/02/2023
(อีก 9 days)
ก้านไม้หอม – (2/2) SPayLater   90.00
02/02/2023
(อีก 9 days)
ปลอกคอบอม (2/2) SPayLater   69.79
02/02/2023
(อีก 9 days)
วิตามิน B Vistra (2/2) SPayLater   110.54
02/02/2023
(อีก 9 days)
ค่าไฟฟ้า 165 (2/6) SPayLater   504.49
02/02/2023
(อีก 9 days)
3BB – Dec (2/6) SPayLater   110.70
02/02/2023
(อีก 9 days)
หูฟัง hoco (2/6) SPayLater
Note : ของซีดี  
62.48
06/02/2023
(อีก 13 days)
Grab Car GrabPayLater   56.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
อาหารเจเจ๊หน่อย GrabPayLater   131.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
อิ่มอร่อยบุฟเฟต์โคราช GrabPayLater   107.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
ลุงหนวดผลไม้ GrabPayLater   112.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
ล้านสลัดยายคุณข้าว GrabPayLater   110.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
Grab Bike   39.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
Grab Bike GrabPayLater   37.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
ลุงหนวดผลไม้ สาขา 2 GrabPayLater   120.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
อิ่มอร่อยบุฟเฟต์โคราช GrabPayLater   107.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
Grab Bike GrabPayLater   31.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์โคราช GrabPayLater   107.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
Grab Bike GrabPayLater   39.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
กล้วยทอดไม่อร่อยให้ถีบ GrabPayLater
Note : (แม่แอ๋ว)  
92.00
06/02/2023
(อีก 13 days)
ล้านสลัดบายคุณข้าว GrabPayLater   110.00
15/02/2023
(อีก 22 days)
3BB (3/3) KPayLater   222.00
15/02/2023
(อีก 22 days)
Big C (2/3) KPayLater   72.00
15/02/2023
(อีก 22 days)
Dtac (2/3) KPayLater   480.00
16/02/2023
(อีก 23 days)
ไข่ไก่เบทาโกร เบอร์ 2 KPayLater   135.00
จำนวนเงินรวม 26,069.76